Referencie

Naším cieľom, ako je uvedené v politike kvality, je poskytovať kvalitu, nie kvantitu. Preto je rozsah našich projektov prispôsobený nášmu produktovému portfóliu. Presvedčte sa sami. Z množstva projektov, ktoré sme od roku 1991 realizovali, Vám blžšiu špecifikáciu rozsahu prác na jednotlivých projektoch poskytneme na požiadanie.