O spoločnosti

Spoločnosť ZVA s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti elektropriemyslu. Kontinuálne naša spoločnosť realizuje elektropráce od roku 1991. Od roku 1996, kedy vznikla ZVA s.r.o., sme nastúpili cestu progresívneho rozvoja a to stratégiou segmentovej diverzifikácie produktového portfólia v elektrotechnickom priemysle. Od roku 1999 tak ponúkame ucelené produkty a systémy.

Zákazníci

 • Priemyselné podniky
 • Podniky služieb
 • Obchodné spoločnosti
 • Štátna a verejná správa
 • Samospráva
 • Organizácie tretieho sektoru
 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Produktové portfólio našej spoločnosti

 • Inštalácie silových rozvodov NN, dodávka svietidiel a revízie elektrických zariadení
 • Výroba rozvádzačov pre MaR a dátové siete
 • Inštalácie dátových sietí
 • Meranie a regulácia
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Požiarny evakuačný rozhlas a ozvučenie
 • Inštalácie pobočkových telefónnych ústrední
 • CCTV – Kamerový systém
 • KV – Kontrola vstupu (Access)
 • Poplachový systém na hlásenie narušenia