Havarijná služba

Naša spoločnosť vykonáva pre zmluvných zákazníkov aj havarijnú službu. Poruchy sa nahlasujú telefonicky:

V pracovnom čase od 7:00 do 21:00 počas pracovných dní na prvom servisnom čísle a po pracovnom čase od 21:00 do 7:00 počas pracovných dní, sobôt, nedieľ, sviatkov a dní pracovného pokoja na druhom servisnom čísle. Telefónne čísla na nahlasovanie porúch sú uvedené priamo u zákazníka, preto si ich dostupnosť zabezpečte priamo v objekte (správca budovy, SBS, vrátnik apod.).

Naši zamestnanci sú povinní:

  • Nastúpiť na servisný zásah do 4 hodín od nahlásenia poruchy v prípade systému PSN.
  • Nastúpiť na servisný zásah do 4 hodín od nahlásenia poruchy v prípade systému EPS a jeho výstupov.
  • Nastúpiť na servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy v prípade systému MaR, ak ide o hlásenie ako prvej pomoci v prípade havarijných stavov ohrozujúcich chod a prevádzku, nastúpiť do 12 hodín.
  • Poruchu v čo možno najkratšom čase odstrániť.

Upozornenie: Na telefonáty bez identifikácie volajúceho (z utajených čísel) službukonajúci servisný technik nie je povinný reflektovať!